85,00 105,00 

Aranžman obuhvata:
– 1 noćenje
– 3 obroka (doručka, ručak i večera)
– Rafting Tarom 22km

*Cijena po osobi